Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι μία νευρολογική διαδικασία, ένα μοντέλο θεραπευτικής παρέμβασης που σχετίζεται άμεσα με αυτή και τέλος ένα θεωρητικό σύστημα. Ως νευρολογική διαδικασία η ΑΟ  ανήκει στις κυρίες διαδικασίες νευροσυμπεριφοράς και οργάνωσης, λαμβάνει χώρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και εκδηλώνεται αυτόματα καθώς προσλαμβάνουμε ερεθίσματα μέσω των αισθητηριακών υποδοχέων μας.

 

Οι κύριοι τύποι Δυσλειτουργίας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι οι εξής:

  • Διαταραχή Αισθητηριακής Διάκρισης
  • Διαταραχή Αισθητηριακής Ρύθμισης
  • Αιθουσαία Διαταραχή Αμφίπλευρης Οργάνωσης
  • Διαταραχές της Πράξης – Δυσπραξία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search