0

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Τι είναι εργοθεραπεία; Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία μέσω του «έργου», δηλαδή μέσα από πρακτική εξάσκηση σε δομημένες στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες. Έργο είναι κάθε δραστηριότητα που οι [...]