Η διάρκεια ενός θεραπευτικού προγράμματος ποικίλει ανάλογα με τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν αλλά και τον βαθμό της κάθε δυσκολίας. Επίσης εξαρτάται και από το «δυναμικό» του κάθε παιδιού που εντάσσεται σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα.

Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι εξατομικευμένα και δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες του κάθε περιστατικού. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως μέσος όρος το διάστημα ενός εξαμήνου ή και πάνω από ένα έτος θεραπευτικής παρέμβασης.

Τέλος υπάρχουν και οι περιπτώσεις περιστατικών τα οποία χρήζουν παράλληλης ενασχόλησης των γονιών εκτός θεραπευτηρίου με υλικό και κατευθύνσεις από τον θεραπευτή. Αυτή η ενασχόληση όταν γίνεται συστηματικά είναι σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη και την διάρκεια ενός θεραπευτικού προγράμματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο μετά το πέρας των συνεδριών χορηγείται σχετικό υλικό ή δίνονται κατευθύνσεις στους γονείς και με την καθοδήγηση του θεραπευτή πραγματοποιούνται εκτός θεραπευτηρίου μέχρι την επόμενη συνεδρία.

Ο γονιός εκπαιδεύεται στην χρήση του θεραπευτικού υλικού και εντάσσεται σε ένα υποστηριχτικό περιβάλλον για την επίλυση δυσκολιών που μπορεί να παρουσιαστούν και για τυχόν διευκρινήσεις που ίσως χρειαστεί να δοθούν.

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η εξοικείωση και η συνεχόμενη εξάσκηση για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο θεραπευτής για κάθε περιστατικό.

Η Λογοθεραπεία είναι μια επιστήμη που βοηθάει την ανάπτυξη και την ενίσχυση δεξιοτήτων σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανάλογα με τις δυσκολίες που εμφανίζονται.  Ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα ακόμα και από την γέννηση του αν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται χρήζουν άμεσης παρέμβασης π.χ. διαταραχές σίτισης, προωρότητα κ.α. ή από τα πρώτα χρόνια της γέννησης του π.χ. διάγνωση γενετικού συνδρόμου, βαρηκοΐα, νοητική υστέρηση κ.α..

Είναι σημαντικό το παιδί να αναπτύξει πρωτίστως δεξιότητες οι οποίες θα το βοηθήσουν με την σειρά τους να αναπτύξει την ομιλία του. Η μη λεκτική επικοινωνία, η βλεμματική επαφή, το βάβισμα, η μίμηση, η δείξη, η κατανόηση, η εκτέλεση απλών εντολών κ.α. είναι μέσα σε αυτό το φάσμα δεξιοτήτων.  Όσον αφορά αμιγώς την καθαρότητα του λόγου και της ομιλίας ενός παιδιού, και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες στην ανάπτυξη του παιδιού που θα ανησυχήσουν τον παιδίατρο, τον

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search