0

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Τι είναι εργοθεραπεία; Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία μέσω του «έργου», δηλαδή μέσα από πρακτική εξάσκηση σε δομημένες στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες. Έργο είναι κάθε δραστηριότητα που οι [...]

0

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Η Λογοθεραπεία είναι μια επιστήμη που βοηθάει την ανάπτυξη και την ενίσχυση δεξιοτήτων σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανάλογα με τις δυσκολίες που εμφανίζονται.  Ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε [...]

0

ΕΛΕΝΗ

Η Λογοθεραπεία είναι μια επιστήμη που βοηθάει την ανάπτυξη και την ενίσχυση δεξιοτήτων σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανάλογα με τις δυσκολίες που εμφανίζονται.  Ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε [...]

0

ΜΑΡΙΑ

Η Λογοθεραπεία είναι μια επιστήμη που βοηθάει την ανάπτυξη και την ενίσχυση δεξιοτήτων σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανάλογα με τις δυσκολίες που εμφανίζονται.  Ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε [...]

page 1 of 3