ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ